Research Associate

 Chunping Jia

Title: Professor Associate
Subject: Nano-Biotechnology
Phone: +86-021-62511070
Fax: +86-021-62131744
Email: jiachp@mail.sim.ac.cn
Address: 865 Changning Road, Shanghai,China, 200050

RESUME

Dr.Chunping Jia received her BS degree in Biology from Shandong Normal University in 1996 and her PhD in Biochemistry from Shanghai Second Medical University in 2002. Since 2002, she has been working in the Institute. Her main field is biosensor for diagnostic of tumor or other diseases.

RESEARCH EXPERIENCE

Detection of tumor biomarker with biochip

Analyzing of circulating tumor cells with microfluidic chip

High sensitive detection of DNA mutation with digital PCR microfluidic chip

EDUCATION

B.S.,Biology, 1992-1996, Shandong Normal University
M.S., Biology, 1996-1999, Shanghai Institute of Entomology, Chinese Academy of Sciences
Ph.D., Biochemistry, 1999-2002, Shanghai Second Medical University.

SELECTED PUBLICATIONS

1Lifen Liu, Simin Wu, Fengxiang Jing, Hongbo Zhou, Gang Li, Chunping Jia, Hui Cong, Qinghui Jin, JianlongZhao. Bead-based microarray immunoassay for lung cancer biomarkers using quantumdots as labels. Biosensors & Bioelectronics. 2016, 80300-306

2 Xiaoyun Fan Chunping Jia JunYangGang Li Hongju MaoQinghui JinJianlong ZhaoA microfluidic chip integrated with a high-density PDMS-based microfiltration membrane for rapid isolation and detection of circulating tumor cellsBiosensors and Bioelectronics2015.4.2471380~386

3 Xiaojun Bian Fengxiang JingGang LiXiaoyun FanChunping JiaHongbo ZhouQinghui JinJianlong ZHaoA microfluidic droplet digital PCR for simultaneous detection of pathogenic Escherichiacoli O157 and Listeria monocytogenesBiosensors and Bioelectronics2015.7.3074770~777

4Ting Huang ,Chun-Ping Jia ,Jun-Yang, Wen-Jie Sun, Wen-Tao Wang, Hong-Lian Zhang, Hui Cong, Feng-Xiang Jing, Hong-Ju Mao, Qing-Hui Jin, Zhen Zhang, Jie-Ying Chen, Gang Li, Guo-Xin Mao, Jian-Long Zhao, Highly sensitive enumeration of circulating tumor cells in lung cancer patients using a size-based filtration microfluidic chip. Biosensors and Bioelectronics, 2014,51: 213-218

5 Sun, WenjieHuang, TingLi, GuichaoShen, WeiqiZhu, JiJin, QinghuiZhao, JianlongJia, ChunpingZhang, Zhen. The advantage of circulating tumor cells over serum carcinoembryonic antigen for predicting treatment responses in rectal cancerFuture Oncology2013.10.01910):1489~1500

XML 地图 | Sitemap 地图