Design of an Acoustic Target Classification System Based on Small-Aperture Microphone ArrayIEEE Transactions on Instrumentation and Measurement,Jingchang Huang,Xin Zhang,Feng Guo, Qianwei Zhou,Huawei Liu,Baoqing Li

Date:31-10-2017   |   【Print】 【close

XML 地图 | Sitemap 地图